Articles

 

Bergsma, J., Houtveen, T., Smits, A., Groeneweg, B., Vries, P. de & Jong, E. de (2010). Themanummer Passend onderwijzen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49 (9), p393-456

Berhanu, G. (2010). Even in Sweden? Excluding the included: Some reflections on the consequences of new policies on educational processes and outcomes, and equity in education. International Journal of Special Education, 25, p148-159

Berhanu, G. (2008). Ethnic minority pupils in Swedish schools: Some trends in over-representation of minority pupils in special educational programmes. International Journal of Special Education, 23, p17-29

Hooiveld, J. (2009). Inclusief onderwijs Hoe geef ik er vorm aan? Inclusief onderwijs Utrecht: APS www.aps.nl/NR/rdonlyres/...8264.../Inclusiefonderwijs.PDF

Schuman, H. (2007). Passend Onderwijs – pas op de plaats of stap vooruit? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, p267-280