Ingemar’s drive

 

 

"There is something important in every person"

De drijfveer van professor Ingemar Emanuelsson om zich nog steeds hard te maken voor inclusief onderwijs is gebaseerd op zijn overtuiging dat ieder mens in staat is om te leren. Mensen functioneren in groepen. De interactie tussen mensen in de groep leidt tot leren van alle deelnemers.

Mensen leren van en met elkaar. Leren betekent dat je open staat en dat je jezelf de ruimte geeft om nieuwe ervaringen op te doen. Leren is een uitdaging, leren is ontdekken, leren is zoeken naar en zien van mogelijkheden. Als ieder mens in staat is om te leren, heeft volgens Emanuelsson ieder ook het recht om dat te doen. Die mogelijkheid moet dus geboden worden.

De school is een lerende gemeenschap waar zowel leraren als leerlingen deel van uit maken. In hun interactie leren zij van en met elkaar.

Om het leerproces goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat de leraar de mogelijkheden van elke leerling onderkent en zijn eigen rol daarin. Hij ontwerpt samen met de leerlingen onderwijs waardoor elk lid van de groep (inclusief de leraar) zich verder kan ontwikkelen. De leraar denkt en handelt inclusief.

De leraar stelt zich ook open naar collega's. Zij delen ervaringen met elkaar met als doel daar zelf van te leren en om het onderwijsaanbod nog beter te kunnen afstemmen op de vraag van elke leerling.

In de visie van Emanuelsson leert de mens gedurende zijn hele leven. "Als je niet meer leert ben je dood", zegt hij letterlijk.

Interview

Ingemar Emanuelsson 

 

Ingemar’s drive

20110406094241 T04 P1
Flash-versie >>

20110406094241 T04 P1
HTML5-versie (ipad) >>