Inleiding

 

 

Inclusief onderwijs:
Onderwijs waar iedereen welkom is op dezelfde school, ongeacht verschijningsvorm, interesse, ontwikkelingsniveau, intelligentie, onderwijsbehoefte, geslacht...

Onderwijs waarin vanzelfsprekend is dat iedereen erbij hoort, waarin vanzelfsprekend is dat we onderling verschillen, waarin vanzelfsprekend is dat we in de omgang met elkaar die verschillen respecteren en er rekening mee houden.

Onderwijs dat afgestemd wordt op de leer- en ontwikkelingsbehoefte van elke individuele leerling.

Een ideaal.
Een maatschappelijk ideaal.
Een onderwijs ideaal.

De Nederlandse overheid streeft de invoering van inclusief onderwijs na. Waar is dit streven op gebaseerd?

In 1994 werd in Salamanca een verklaring uitgegeven door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) getekend door 92 landen, waaronder de Nederlandse regering, waarin staat dat elk kind recht heeft op onderwijs, op een reguliere school, in de eigen leefomgeving. Het onderwijs wordt bepaald door de verschillen in karakteristiek, interesse, mogelijkheden en onderwijsbehoefte. Deze verklaring borduurt voort op de verklaring van de rechten van de mens uit 1948, waarin recht op onderwijs voor allen specifiek wordt benoemd.


Het Salamanca Statement werd door de Nederlandse regering net als door 91 andere landen in Europa in 1994 ondertekend, waarmee Neder-land zich verplichtte om de inhoud van de verklaring te realiseren. In 2003 was er een vergadering van 40 landen, Nederland bleef achter in ontwikkeling in vergelijking met de andere landen.