Internationaal en nationaal beleid Onderwijs

U vindt links naar een aantal organisaties die zich bezighouden met de rechten van kinderen. Deze rechten vormen de uitgangspunten en richtlijnen voor de ontwikkeling van inclusief onderwijs.


Te weten:
• UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation)
• CRIN (Childrens Rights Infornation Network)
• The European Agency for Development in Special Needs Education
• De rechten van het kind en de ontwikkeling van onderwijs Nederland
• De rechten van het kind en de ontwikkeling van onderwijs in Zweden
• De rechten van het kind en de ontwikkeling van onderwijs in Engeland
• Educatief materiaal voor onderwijsactiviteiten met kinderen

Binnen deze websites hebben we links gemaakt naar interessante artikelen en pagina's. We nodigen u uit om de sites zelf verder te verkennen.

UNESCO

www.UNESCO.org

Een site over het recht op onderwijs (Human rights education)
www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/

In de Salamanca verklaring staan internationale afspraken over Special Educational Needs (SEN), onderwijs aan kinderen met speciale leerbehoeften
www.onderwijsweb.nl/dossiers/inclusie/Pages/VerklaringvanSalamanca.aspx

www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF

CRIN

www.crin.org

Internationale informatie over de rechten van het kind, gerelateerd aan diverse levensomstandigheden
www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=23769

Leidende principes met betrekking tot het verdrag van de rechten van het kind en informatie over de bijeenkomsten van het comité voor de rechten van het kind
www.crin.org/resources/treaties/CRC.asp?catName=International+Treaties&flag=legal&ID=6

Analyse, conclusies en aanbevelingen voor de Nederlandse regering van CRIN.
www.crin.org/resources/find_altrep.asp?CRCID=54&country=153

European Agency for Development in Special Needs Education

www.european-agency.org

Overzicht van de ontwikkeling van inclusief onderwijs in diverse landen van Europa.

http://www.dgidc.min-edu.pt/especial/Documents/Cor%20Meijer1.pdf

De rechten van het kind en de ontwikkeling van onderwijs Nederland
Verslag van het VN kinderrechtencomité over Nederland met doorklik mogelijkheid naar illustrerende filmpjes
http://defenceforchildren.nl/p/53/1528/mo124-m0/mo125-cg193%7C24=*/vn-kinderrechtencomit%E9%3A-nederlandmoet-beter-zorgen-voor-kwetsbare-kinderen


Nationaal actieplan voor de rechten van het kind. Plan van actie voor Nederland.

www.youthpolicy.nl/Youthpolicy/docs/pdf/304866_binnen_gb_p01_p56.pdf

Youth report on the rights of the child in the Netherlands 2007. Rapport van een onderzoek naar hoe kinderen hun rechten zelf beleven.
http://www.crin.org/docs/Netherlands_DNYC_NGO_Report.pdf

profiel Kinderrechten: uitgebreide beschrijving op leuke manier
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Kinderrechten/verdrag.html

Startpagina 'Passend Onderwijs'
http://passend-onderwijs.startpagina.nl

Site 'Collectief Inclusief Onderwijs'
http://www.collectief-inclusief.nl

De rechten van het kind en de ontwikkeling van onderwijs in Zweden
Children's rights Sweden
http://www.regeringen.se/sb/d/10895/a/129867

Children's ombudsman in Sweden
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=85

Inclusive education in Sweden : een overzicht in schema's
http://polegato.edu.glogster.com/glog-inclusive-education-in-sweden/

Education for all'. Publicatie van de Zweedse schoolinspectie uit het jaar 2000, waarin de richtlijnen voor goed onderwijs zijn vastgelegd. Inclusief onderwijs was daarbij de norm. Op blz. 25 en 26 wordt de rol van de leerlingen, voortvloeiend uit het recht op invloed en participatie beschreven.
Zoekterm: skolverket + education for all
Kies: [PDF]rapporten i PDF format – Education for all – The Swedish education....

De rechten van het kind en de ontwikkeling van onderwijs in Engeland
Inclusief onderwijs in het Verenigd Koninkrijk
http://inclusion.uwe.ac.uk/

Centrum voor Studies over Inclusief Onderwijs is een onafhankelijk centrum werkzaam in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten aan de promotie van Inclusie en beëindigen van segregatie
http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/csiehome.htm

Internationale conferentie, platform voor vaklieden en academici die belang hebben bij inclusief onderwijs
http://www.isec2005.org.uk/

CRAE beschermt de rechten van het kind door te lobbyen bij de regering en andere machthebbende instanties.
http://www.crae.org.uk/

Educatief materiaal voor onderwijsactiviteiten met kinderen

Rechten van het kind
http://www.kinderrechten.nl/p/13/84/

10 rechten van het kind: kindversie
http://mediatheek.thinkquest.nl/~jra506/page2.html

Dag van de rechten van het kind: leerkrachtsite met suggesties voor groepsactiviteiten en doorlinken
http://www.leerkracht.nl/show?id=8652

Educatief materiaal met als doel kinderen bewust te maken van hun rechten.
http://defenceforchildren.nl/p/21/384/mo124-m0/mo125-cg193%7C24=*/educatief-materiaal