Uitdagingen voor leerkrachten

 

 

Volgens Ingemar Emanuelson geef je inclusief onderwijs met hele team gezamenlijk vorm. De verantwoordelijkheid ligt bij allen. Ook de leerlingen spelen een belangrijke rol. Een inclusieve school is een school voor allen.

Om inclusief onderwijs te kunnen bieden zullen oude werkwijzen los gelaten moeten worden en zal in samenwerking een andere passende weg gevonden moeten worden. Het delen van verantwoordelijkheid, divers samengestelde en variabele groepen, flexibiliteit in het organiseren van activiteiten, gebruik maken van de competenties van individuele leerkrachten om uitdagende leeromgevingen te creëren waardoor aan alle leerlingen kansen geboden worden om zich verder te ontwikkelen.

Een veranderingsproces naar inclusief onderwijs vraagt om denken in mogelijkheden in plaats van denken in problemen. Het is geen gemakkelijk proces. Elke belemmering vraagt om een ombuiging naar een uitdaging en dat zal met elkaar gedaan moeten worden. Een leerkracht alleen kan het onderwijs niet veranderen, het kan alleen samen. Het gaat niet om de grootte van de stappen maar om het feit dat iedere stap er één in de richting van het gewenste doel is.

Het denken in mogelijkheden is een grondprincipe voor inclusief onderwijs. Er zijn geen goede en slechte leerlingen, zo ook geen goede en slechte leerkrachten. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Inclusief onderwijs betrekt de leerling bij zijn eigen leerproces en dat van anderen. Het streven is om de leerling onafhankelijker te maken van de leerkracht en methode en om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving. De dialoog tussen leerkracht en leerling is onontbeerlijk; de leerling is voor de leerkracht de belangrijkste bron.

Interview

Ingemar Emanuelsson

 

Challenges for teachers

20110406094116 T01 P1
Flash-versie >>

 

20110406094116 T01 P1
html5 versie (ipad)>>