Wat is normaal?

 

 

Als het begrip "speciaal" gebruikt wordt in de zin van speciale leerlingen die speciale zorg vragen, dan impliceert dat, dat er ook sprake is van leerlingen die deze zorg niet vragen, vaak "normale" leerlingen genoemd.

Wat verstaat men onder "normaal"?
De statistiek biedt uitleg van het begrip in deze context.

In onderstaande tabel staan op de horizontale as de scores van het leerlingvolgsysteem op het gebied van taal (in ABCDEscore), de verticale as betreft de hoeveelheid leerlingen.

Het is zichtbaar dat de meeste leerlingen een C score halen en de minste leerlingen een A of E score.

 

grafiek ABCDEWat doet de leerkracht met de scores in dit schema? Deze zal extra aandacht gaan besteden aan de leerlingen die een E score hebben. Zij vallen immers "uit". Zij profiteren blijkbaar niet voldoende van het onderwijs, zij hebben extra aandacht nodig.

Stel nu, dat door een vreemd toeval, alle leerlingen met een E-score bij een volgend meetmoment van school af zijn. De verdeling van scores ziet er dan als volgt uit:

grafiek ABCD

 

De gemiddelde score van de groep is omhoog gegaan, er is maar één groep leerlingen die opvalt: de leerlingen met de D-scores. De prestaties van deze groep blijven achter op de rest van de groep, zij hebben nu extra aandacht nodig. Behoorden deze leerlingen in de eerste groep tot de "normale" leerlingen, in de tweede situatie zijn zij opeens speciaal.

Normaal is dus een relatief begrip. Het begrip past zich aan de situatie aan en de betekenis van het begrip wordt bepaald door degene die het hanteert en de groepssamenstelling....

Interview

Ingemar Emanuelsson 

 

What’s normal

20110406094346 T06 P1
Flash-versie >>

20110406094346 T06 P1
HTML5-versie (ipad)>>